14 zdjęć

AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JERZY JUREK OWSIAK
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JERZY JUREK OWSIAK
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JERZY JUREK OWSIAK
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JERZY JUREK OWSIAK
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JERZY JUREK OWSIAK
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JERZY JUREK OWSIAK HANNA ZDANOWSKA JAROSLAW PECZKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z HANNA ZDANOWSKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z ZLOTE SERDUSZKO WYLICYTOWANE PRZEZ JAROSLAWA PECZKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JERZY JUREK OWSIAK HANNA ZDANOWSKA JAROSLAW PECZKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JAROSLAW PECZKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JUREK OWSIAK HANNA ZDANOWSKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JUREK OWSIAK HANNA ZDANOWSKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JERZY JUREK OWSIAK HANNA ZDANOWSKA JAROSLAW PECZKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.01.2020 LODZ 
WIZYTA JURKA OWSIAKA W LODZI
N/Z JUREK OWSIAK HANNA ZDANOWSKA
FOT ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS

1

/

1