18 zdjęć

AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA DOROTA STALINSKA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA MALGORZATA KIDAWA BLONSKA MARCIN KIERWINSKI 
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z MARCIN KIERWINSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA MARCIN KIERWINSKI MALGORZATA KIDAWA BLONSKA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA MALGORZATA KIDAWA BLONSKA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA MALGORZATA KIDAWA BLONSKA MARCIN KIERWINSKI 
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 20.07.2019 WARSZAWA
OBYWATELSKA POMOC WYBORCZA Z UDZIALEM LECHA WALESY
N/Z LECH WALESA MARCIN KIERWINSKI MALGORZATA KIDAWA BLONSKA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS

1

/

1