25 zdjęć

AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z PIOTR FLOREK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z PIOTR FLOREK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN MARIA JACKOWSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z PIOTR FLOREK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z KAZIMIERZ SMOLINSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z ROBERT GAWEL
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z KAZIMIERZ KLEINA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z CZESLAW RYSZKA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z BARBARA ZDROJEWSKA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z KAZIMIERZ SMOLINSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN ZARYN WALDEMAR SLUGOCKI WALDEMAR BONKOWSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN ZARYN WALDEMAR SLUGOCKI WALDEMAR BONKOWSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN MARIA JACKOWSKI KAZIMIERZ SMOLINSKI JAROSLAW SELLIN
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN MARIA JACKOWSKI KAZIMIERZ SMOLINSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN MARIA JACKOWSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN MARIA JACKOWSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z KAZIMIERZ SMOLINSKI JAROSLAW SELLIN
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z KAZIMIERZ SMOLINSKI JAROSLAW SELLIN
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z MICHAL SEWERYNSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN ZARYN
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAROSLAW SELLIN
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAROSLAW SELLIN
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z KAZIMIERZ SMOLINSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z KAZIMIERZ SMOLINSKI JERZY CZERWINSKI JERZY CHROSCICHOWSKI ANTONI SZYMANSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 10.07.2019 WARSZAWA SENAT
POSIEDZENIE SENATU
N/Z JAN MARIA JACKOWSKI 
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS

1

/

1