18 zdjęć

AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z MACIEJ KOPEC DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z MACIEJ KOPEC DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DYREKTOR CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MARCIN SMOLIK 
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI MACIEJ KOPEC
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DYREKTOR CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MARCIN SMOLIK 
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DYREKTOR CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MARCIN SMOLIK 
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DYREKTOR CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MARCIN SMOLIK 
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DYREKTOR CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MARCIN SMOLIK DARIUSZ PIONTKOWSKI MACIEJ KOPEC
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DYREKTOR CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MARCIN SMOLIK DARIUSZ PIONTKOWSKI MACIEJ KOPEC
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z MACIEJ KOPEC
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 04.07.2019 WARSZAWA CKE
KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT PREZENTACJI WYNIKOW EGZAMINU MATURALNEGO
N/Z DARIUSZ PIONTKOWSKI
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS

1

/

1