16 zdjęć

AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 09.05.2019 WARSZAWA MINISTERSTWO PRACY RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ
BRIEFING PRASOWY PROGRAMU DOBRY START I SYTUACJI NA RYNKU PRACY 
N/Z ELZBIETA RAFALSKA
FOT MAREK KONRAD / FOTONEWS

1

/

1